Skip to main content

Privacybeleid

Downloaden (.pdf)

Privacy Statement Duo Visie Assurantiën B.V.
Op deze website en op de dienstverlening van Duo Visie Assurantiën is dit Privacy Beleid van toepassing. De bescherming van privacy is belangrijk bij het verwerken van persoonsgegevens. Duo Visie Assurantiën B.V. verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland. Duo Visie Assurantiën B.V. acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website en haar klanten van het grootste belang. Dit doet zij door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. De vennootschap Duo Visie Assurantiën B.V. draagt eindverantwoordelijkheid voor gegevensverwerking.

Gegevensverwerking
Duo Visie Assurantiën B.V. verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website en haar klanten in verband met het beoordelen, identificeren en accepteren van (potentiële) klanten met betrekking tot het aanbieden van verzekeringen en hypothecair krediet. Verder worden gegevens verzameld voor het mogelijk uitvoeren van marketing- en relatiemanagementactiviteiten om een relatie tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden. Het uitwisselen van data met andere professionele marktpartijen geschied op een wijze dat de informatie volledig is beschermd. Daarnaast dient de integriteit van informatie te worden gegarandeerd. Tot slot wordt informatie verzameld en verwerkt voor het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen Duo Visie Assurantiën B.V. en/of de professionele marktpartijen waarmee zij samenwerkt.

Doeleinden van gegevensgebruik gewaarborgd
Duo Visie Assurantiën B.V. verwerkt persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van een aanvraag voor een verzekering of hypothecair krediet, (ii) uitvoering van overeenkomsten met klanten, (iii) relatiebeheer en (iv) beoordelen van aanvragen van klanten, (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkelingen het bepalen van de (algemene) strategie. Duo Visie Assurantiën B.V. gebruikt persoonsgegevens derhalve nadrukkelijk niet voor bijvoorbeeld commerciële adressenhandel aan derden.

Persoonsgegevens kunnen mede worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Duo Visie Assurantiën B.V. en/of de professionele marktpartijen waarmee zij samenwerkt. Zij kan eventueel derden inschakelen bij de verwerking van persoonsgegevens. Duo Visie Assurantiën B.V. kan daarnaast gegevens gebruiken om al dan niet op basis van een voorafgaande selectie (potentiële en bestaande) klanten te informeren over producten of diensten.

Indien een klant geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wil dat diens persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kan de
klant dit kenbaar maken aan Duo Visie Assurantiën B.V. De persoonsgegevens worden dan geblokkeerd.

Overzicht persoonsgegevens:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN
  • Kopie ID of IDIN (Indien nodig)
  • Registratiedatum
  • Motivatie opmerkingen

Bijzondere persoonsgegevens
Duo Visie Assurantiën B.V. verzamelt en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Cookies
Het is Duo Visie Assurantiën B.V. toegestaan om informatie over het gebruik van deze internetsite te verzamelen en te analyseren. Om haar dienstverlening en website te optimaliseren en (potentiële en bestaande) klanten gericht te kunnen informeren, worden via de website van Duo Visie Assurantiën B.V. zogenaamde cookies op de computer van bezoeker van haar website geplaatst. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website naar de bezoekende computer wordt gestuurd. Het gebruik van cookies is via de instellingen van de browser in- en uit te schakelen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite overigens sneller en makkelijker. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via deze internetsite door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Wijzigingen
Duo Visie Assurantiën B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient dan ook aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen.

 Uitoefening van rechten; contact met Duo Visie Assurantiën B.V.; Vragen?
De Wet bescherming persoonsgegevens verleent een aantal rechten. Zo mag een klant/bezoeker van de website Duo Visie Assurantiën B.V. om inzage verzoeken in diens persoonsgegevens. Voor het verstrekken van inzage in deze gegevens vraagt Duo Visie Assurantiën B.V. volgens het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp een vergoeding van € 4,50 per bericht. Als een bericht uit meer dan 100 pagina’s bestaat of uit moeilijk toegankelijke gegevensverwerking, dan wordt € 22,50 in rekening gebracht conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp. Meer informatie over dit besluit is te vinden op de website van het College bescherming persoonsgegevens www.cbpweb.nl. Daarnaast kan Duo Visie Assurantiën B.V. verzocht worden om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Wie wenst te reageren op het privacy beleid van Duo Visie Assurantiën B.V. of wie vindt dat de website www.duo-visie.nl of het handelen van Duo Visie Assurantiën B.V. hiermee niet in overeenstemming is, of wie vragen heeft over dit privacy statement of enige andere vraag over hoe Duo Visie Assurantiën B.V. gegevens verwerkt, kan contact opnemen met Duo Visie Assurantiën B.V. via:

info@duo-visie.nl